ONTSTAAN VAN MIJN FOTONAAM JOHN STATUE

 

Mag ik mij even voorstellen.

Ik ben  begonnen met het fotograferen van beeldende kunst langs de openbare weg, zoals standbeelden en dergelijke. IN 1985 publiceerde Ik de foto's met een begeleidende tekst in het bedrijfsblad van mijn werkgever GVB Amsterdam. Onder de noemer "BEELD IN BEELD".  Hierdoor kreeg ik van een collega een keer de bijnaam van "Jantje Standbeeld".

 

Ik wilde een keer een stukje schrijven in het Engels, maar de Nederlandse bijnaam "Jantje Standbeeld" klinkt niet in het Engels.  Standbeeld was mooi te vertalen naar "Statue" en ik werd door een zwager van mij altijd "Sjonny" genoemd.  Omdat ik toen een fotonaam als artiestennaam zocht leek mij de Engelse vertaling naar John Statue wel toepasselijk. Het "Beeld in Beeld" was niet makkelijk te vertalen.  Want dan zou het Statue in Statue worden en dat kan niet.  Maar dat is verder niet van toepassing.

 

Later tijdens een vakantie zag ik in een beeldentuin een alleraardigst beeldje staan van een mannetje die steunde op een knie en een camera vasthield. Dit beeldje moest ik hebben, want deze visualiseerde mijn fotonaam. Een fotograaf in een (stand)beeldje. Hiermee was mijn logo voor John Statue een feit.

 

May I introduce myself.

As I  wrote  above in the piece of "about me", I started photographing statue's  along the public streets of Amsterdam, such as statues and other art sculptures. I published the pictures with an accompanying text in the company magazine from my employer, public transportation company (GVB) Amsterdam. As a result, I got from a friend once the nickname of "Jantje Standbeeld."

 

Once I  wanted to write an artikel about te statues in Enlisch,  the Dutch nickname "Jantje Standbeeld"" sounds not wel in English. Standbeeld  was nice to translate to "Statue".  My brother-in-law  called me always "Sjohny".  Because I wanted a picture name as a stage name.  Where  i'm looking for seemed to me the English translation to John Statue appropriate.

 

Later during a holiday I saw in a sculpture garden a charming little statue of a male that was based on one knee and holding a camera. I had to have this little fstatue, because this visualized my photo name.  A photographer in a statue.

So my logo for John Statue was a fact.