OVERZICHT VAN DE LAATSTE UPDATE(S)

07-08-2020

laatste update alle pagina's fotopagina's en de papercraft pagina's met free downloads zijn nagekeken en bijgewerkt.

08-08-2020

De laatste telling van de Citroën HY modellen zijn 860  modellen inclusief 38 losse PDF bestanden die ook horen bij de serie over de Citroën HY modellen. Zoals kleine trucks, huizen voor diorama's  en displays 

Hoewel alles met zorg  is samengesteld kunnen plaatsings- en typfouten  altijd voorkorn.

Bij constatering graag even een bericht via contactformulier.

John Statue